Tây nguyên trên đường phát triển bền vững

TỔ CHỨC THỰC HIỆN – 2006

Cuốn sách song ngữ “Tây nguyên trên đường phát triển bền vững” được gồm 3 phần:
Thứ nhất: Tây nguyên trong lòng dân tộc;
Thứ hai: Tây nguyên đổi mới và phát triển
Thứ ba: Các tỉnh Tây nguyên
chắc chắn sẽ mang lại cho bạn đọc nói chung, các nhà hoạch định chính sách, các nhà đầu tư nói riêng, nhiều thông tin thiết thực, hữu ích

Bài viết liên quan

NGUYỄN KHÁNH TRUNG

Bác sĩ Thương hiệu

SOCIAL MEDIA
bài giảng hay nên đọc
VN