Quản trị thương hiệu – Chương cuối

CHƯƠNG CUỐI: ĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆU Nội dung Chương cuối Phương pháp định giá thương hiệu của Interbrand Chỉ số sức mạnh thương hiệu Mục đích của định giá thương hiệu

Quản trị thương hiệu – Chương 7

CHƯƠNG 7: BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU Nội dung Chương 7 Vì sao phải bảo vệ thương hiệu? Bảo vệ thương hiệu là phải bảo vệ những điều gì?

Quản trị thương hiệu – Chương 6

CHƯƠNG 6: TRUYỂN THÔNG TRONG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU Nội dung Chương 6 Các xu hướng truyền thông trong xây dựng thương hiệu và các phương tiện truyền thông marketing Truyền thông tương tác trong xây dựng thương hiệu và một số phương tiện truyền thông tương tác phổ biến Sức mạnh của truyền thông […]

Quản trị thương hiệu – Chương 5

CHƯƠNG 5: HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU Nội dung Chương 5 Các bước phát triển thương hiệu Các danh mục trong hệ thống nhận diện thương hiệu Ý tưởng và thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Một số cách thức đặt tên thương hiệu Minh hoạ một số xu hướng thiết kế […]

Quản trị thương hiệu – Chương 4

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU Nội dung Chương 4 Phân tích môi trường thương hiệu Ma trận SWOT và các chiến lược xây dựng thương hiệu Mục tiêu và kế hoạch thương hiệu

Quản trị thương hiệu – Chương 3

CHƯƠNG 3: ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU Nội dung Chương 3 Xây dựng thương hiệu Định vị thương hiệu Khách hàng – đối thủ Điểm tương đồng – điểm khác biệt Hướng dẫn định vị và hệ quy chiếu cạnh tranh Lựa chọn điểm chung và cập nhật định vị thương hiệu

Quản trị thương hiệu – Chương 2

CHƯƠNG 2: TẦM NHÌN, SỨ MẠNG VÀ BẢN SẮC CỦA THƯƠNG HIỆU Nội dung Chương 2 Cấu trúc tầm nhìn thương hiệu Ý nghĩa sứ mạng, bản sắc và hình ảnh của thương hiệu Mô hình Kapferer

Quản trị thương hiệu – Chương 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG HIỆU VÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU Nội dung Chương 1 Khái niệm nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý và kiểu dáng công nghiệp Thương hiệu và vai trò của thương hiệu Nhãn hiệu và thương hiệu Thương hiệu và sản phẩm Phân loại thương hiệu, ý […]

Quản trị thương hiệu – Chương 0

CHƯƠNG 0: ORIENTATION Mục tiêu môn học Nguồn gốc thương hiệu, phân biệt nhãn hiệu và thương hiệu, hiểu rõ vai trò của sản phẩm và quản trị thương hiệu. Ý nghĩa, vai trò và ứng dụng được tầm nhìn, sứ mạng và bản sắc của thương hiệu. Hiểu và thực hiện được việc định […]