THÊM MỘT NGÀY SẺ CHIA…

Thương hiệu không phải là một cái tên…

Thương hiệu lại càng không phải “sống ảo” để thật nhiều người biết đến mà tỉ lệ “chuyển đổi” trong “con tim và khối óc” của người nhận là cao hay thấp?!

Hãy là những cánh hoa có màu sắc và có “tên” cho riêng mình, bạn nhé!

Kỷ niệm Ngày chia sẻ tốc chiến – Con đường sự nghiệp của bạn tại Hà Nội.

10.4.2021

Brand Doctor Nguyen Khanh Trung

Brand Doctor Academy

Brand Doctor Group

Bài viết liên quan

NGUYỄN KHÁNH TRUNG

Bác sĩ Thương hiệu

SOCIAL MEDIA
bài giảng hay nên đọc
VN