Giải pháp phát triển của hệ thống nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực ăn uống giải khát tại Việt Nam

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI
Mã số & Cấp quản lý: B2012-34-04, Trường Đại học Kinh tế – Luật (ĐHQG TP.HCM)
Thời gian thực hiện: 5/2012 – 9/2013

Bài viết liên quan

NGUYỄN KHÁNH TRUNG

Bác sĩ Thương hiệu

SOCIAL MEDIA
bài giảng hay nên đọc
VN