Yếu tố chuyển giao của hoạt động nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực ăn uống – giải khát: trường hợp nghiên cứu tại việt nam

Journals and Articles 2015
Tác giả: Nguyễn Khánh Trung

Tên tạp chí và số của tạp chí, trang đăng bài viết: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở TP.HCM – số 3 (42) trang 15 – 22
ISSN: 1859 – 3453
Năm xuất bản: 2015

Bài viết liên quan

NGUYỄN KHÁNH TRUNG

Bác sĩ Thương hiệu

SOCIAL MEDIA
bài giảng hay nên đọc
VN