NGÀY “XUẤT QUÂN” ĐẦU TIÊN…

Viết cho ngày làm việc đầu tiên với vai trò TRỢ LÝ BÁC SĨ THƯƠNG HIỆU của cả hai trợ lý xinh đẹp…

Người đẹp…

Cảnh đẹp…

Và tương lai rất đẹp 💎.

Cảm ơn Mr. Phương – Chủ tịch BIT Group vì buổi gặp gỡ thú vị này.

Mạnh mẽ tiến bước Thông Trần và Trúc Phi nhé. 💎

Brand Doctor Nguyen Khanh Trung

30.3.2021

Bài viết liên quan

NGUYỄN KHÁNH TRUNG

Bác sĩ Thương hiệu

SOCIAL MEDIA
bài giảng hay nên đọc
VN