Góc tản mạn

Không chỉ có kiến thức, sách vở, những bài viết nghiên cứu, nơi đây các bạn đọc sẽ khám phá thêm những suy nghĩ tản mạn và rất đời thường của Bác sĩ Thương hiệu Nguyễn Khánh Trung.