Cân bằng lợi ích giữa các bên trong hợp đồng Nhượng quyền thương mại

ĐỒNG CHỦ BIÊN – 2009

Qua việc phân tích hoạt động nhượng quyền thương mại ở góc độ lý luận và thực tiễn, cuốn sách này sẽ mang đến cho bạn đọc một cái nhìn sâu sách và rõ nét hơn về hoạt động nhượng quyền thương mại nói chung và hợp đồng nhượng quyền thương mại nói riêng. Thông qua đó, bạn đọc có thể tự trang bị cho mình những kiến thức và kinh nghiệm cần thiết khi quyết định nhượng quyền và nhận quyền, nhằm tự bảo vệ lợi ích chính đáng của mình khi đàm phán và ký kết hợp đồng và tiến hành hoạt động kinh doanh bằng phương thức nhượng quyền thương mại.

Sách dành cho những ai muốn trang bị cho mình những kiến thức và kinh nghiệm cần thiết khi quyết định nhượng quyền và nhận quyền, nhằm tự bảo vệ lợi ích chính đáng của mình khi đàm phán và ký kết hợp đồng và tiến hành hoạt động kinh doanh bằng phương thức nhượng quyền thương mại.

Bài viết liên quan

NGUYỄN KHÁNH TRUNG

Bác sĩ Thương hiệu

SOCIAL MEDIA
bài giảng hay nên đọc
VN