Franchise – Chọn hay không?

TÁC GIẢ – 2008

Tại sao một số hệ thống Franchise thực sự có những bước phát triển nhảy vọt và để lại dấu ấn còn một số hệ thống khác thì không? Một hệ thống nhượng quyền có quy mô lớn không có nghĩa là sẽ luôn giành được lợi thế ở tất cả các thị trường.

Bài viết liên quan

NGUYỄN KHÁNH TRUNG

Bác sĩ Thương hiệu

SOCIAL MEDIA
bài giảng hay nên đọc
VN