Kỹ năng học đại học và phương pháp nghiên cứu

THAM GIA – 2006

Tự học luôn là yêu cầu của mọi người trong mọi thời đại. Yêu cầu ấy đặc biệt quan trọng đối với thể hệ học sinh, sinh viên trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay. Khả năng tự học ấy phải được xây dựng từ những bước khởi đầu (từ quản lý áp lực, quản lý thời gian, phương pháp tập trung, kiểm soát trí nhớ và phương pháp ghi chú những điểm quan trọng trong tài liệu và bài giảng…) cho đến khâu kiểm tra đánh giá cuối cùng của quá trinh học mà trong đó, người học đóng vai trò trung tâm…

Bài viết liên quan

NGUYỄN KHÁNH TRUNG

Bác sĩ Thương hiệu

SOCIAL MEDIA
bài giảng hay nên đọc
VN