Phương pháp học đại học

THAM GIA – 2006

Sách này như là lời chỉ dẫn thực tế nhằm cung cấp cho các em kỹ thuật ghi chép bài giảng, kỹ thuật ghi chú từ sách giáo khoa, phương pháp đọc hiểu, quản lý các áp lực, kỹ thuật sử dụng hiệu quả thời gian cũng như các bước chuẩn bị các kỳ thi.

Bài viết liên quan

NGUYỄN KHÁNH TRUNG

Bác sĩ Thương hiệu

SOCIAL MEDIA
bài giảng hay nên đọc
VN