Mối quan hệ trong hoạt động nhượng quyền thương mại lĩnh vực ăn uống – giải khát tại Việt Nam

Bài báo
Tác giả: Nguyễn Khánh Trung

Tên tạp chí và số của tạp chí, trang đăng bài viết: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, Tập 31, Số 4 (2015) 11-20
ISSN: 0866 – 8612
Năm xuất bản: 2015

Bài viết liên quan

NGUYỄN KHÁNH TRUNG

Bác sĩ Thương hiệu

SOCIAL MEDIA
bài giảng hay nên đọc
VN