Những nhân tố cốt lõi ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của hệ thống nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực ăn uống giải khát tại Việt Nam

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI
Mã số & Cấp quản lý: CS2010-01, Trường Đại học Kinh tế – Luật (ĐHQG TP.HCM)
Thời gian thực hiện: 6/2010 -6/2011

Bài viết liên quan

NGUYỄN KHÁNH TRUNG

Bác sĩ Thương hiệu

SOCIAL MEDIA
bài giảng hay nên đọc
VN