CẢM ƠN ĐỜI…

Đây là bức thư pháp mà một em hoạ sỹ tặng tôi thời tôi còn đang đầy năng lượng tại cà phê Trung Nguyên.

Cảm ơn em, cảm ơn đời vì ta đã có những ngày nữa của yêu thương…
Một thời để nhớ!

Sài gòn, tháng 08/2020

Bài viết liên quan

NGUYỄN KHÁNH TRUNG

Bác sĩ Thương hiệu

SOCIAL MEDIA
bài giảng hay nên đọc
VN